Taken

Wat doet een logopedist?

De logopedist geeft in de eerste plaats behandeling (therapie) na een grondig onderzoek. Zo’n behandeling heeft tot doel stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen, te beperken of te verhelpen. 
Naast behandeling geeft de logopedist ook adviezen en informatie. Hiermee begeleidt de logopedist ook de omgeving van mensen met spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen. 
De logopedist werkt vaak samen met andere deskundigen: een arts, een tandarts een psycholoog, een leerkracht of een andere paramedicus. Uiteraard kan een stoornis in de communicatie ook verholpen of gunstig be├»nvloed worden door bijvoorbeeld een medische, een tandheelkundige, een psychologische of een andere behandeling. Daarom juist blijft samenwerking tussen de verschillende deskundigen zo belangrijk. 
Hier volgt een beknopte opsomming van de problemen waar een logopedist zich mee bezighoudt. Deze kan men onder andere in de volgende vakgebieden groeperen: spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen.

 1. Spraakstoornissen 
  Articulatiestoornissen
  Afwijkend mondgedrag
  Motorische spraakstoornissen (dysarthrie)
  Stotteren
 2. Taalstoornissen 
  Taalontwikkelingsstoornissen
  Lees-, schrijf- en rekenstoornissen
  Afasie
  Taalstoornissen bij dementie
 3. Stemstoornissen
 4. Gehoorstoornissen 

Bron: VVL